Persoonlijke gegevens van bezoekers van de website en de eventueel verstrekte gegevens worden zorgvuldig beheerd en gebruikt. GasLoOss Sibelius B.V. houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Op de website van GasLoOss Sibelius B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals surf- en klikgedrag, zonder dat bezoekers zich hoeven te identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en/of om meer gerichte informatie op de site te kunnen plaatsen.

U treft op de site van GasLoOss Sibelius B.V. mogelijk links naar andere sites aan. GasLoOss Sibelius B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden met betrekking van omgang van uw gegevens op deze andere sites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.
Dit Privacy Statement van GasLoOss Sibelius B.V. kan worden aangepast. Check daarom regelmatig dit Privacy Statement.