Inmiddels zijn er al diverse vragen aan ons gesteld. U vindt ze hieronder voorzien van onze antwoorden. Hebt u een vraag die er niet bij staat, meldt deze dan via het contactformulier bij ons.

Hoe krijg ik inzicht in mijn verbruik?

Het klantportaal is opengesteld vanaf 29 juli 2021.

Dit portaal is via het hoofdmenu op deze website, button 'Mijn GasloOss' bereikbaar.  
Je kunt het verbruik ook aflezen op de meter op de afleverset in uw woning (de Gj meter).

Wat gebeurt er als er twijfels ontstaan over de juistheid van een meting?

Op het moment dat een meetinrichting gebruikt wordt, dan worden de resultaten uit die meetinrichting bindend
geacht. Op het moment dat er twijfel bestaat over de juistheid van de meting, dan kan via artikel 12 van de algemene voorwaarden de meetinrichting onderzocht worden. Als blijkt dat de meting inderdaad onjuist was (met inachtneming van
eventueel toegestane afwijkingen), dan draagt GasloOss de kosten van het onderzoek en zal de omvang van de
levering opnieuw vastgesteld worden. Onjuiste metingen kunnen dus gecorrigeerd worden.