Inmiddels zijn er al diverse vragen aan ons gesteld. U vindt ze hieronder voorzien van onze antwoorden. Hebt u een vraag die er niet bij staat, meldt deze dan via het contactformulier bij ons.

Wie wordt eigenaar van de afleverset en wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de afleverset?

De afleverset is onderdeel van de ESCo.  De kosten voor onderhoud of defect zijn voor rekening van GasloOss Sibelius B.V. De kosten voor onderhoud zijn mee genomen in de kosten per GJ. 
Is de warmwaterboiler in eigendom van de huiseigenaar en is deze verantwoordelijk voor het onderhoud van de boiler?

Dat klopt inderdaad, onderhoud is dan ook voor de huiseigenaar.

Wat wordt verstaan onder de binneninstallatie?

Alle installaties in de woning, behoudens de afleverset (die is in eigendom van de exploitant.)

De binneninstallatie is globaal gezegd het geheel aan leidingen en toestellen bestemd voor het afnemen van water.

Ben ik verplicht om te voldoen aan de aansluitvoorwaarden ten aanzien van de binneninstallatie? En zijn deze dan voor mijn rekening en risico?

De woning is eigendom van de woningeigenaar en de woningeigenaar kan derhalve de binneninstallatie aanpassen of aantasten (voor eigen rekening en risico).  
GasloOss kan niet (telkens) bij iedere woning controleren of een woning nog aan de aansluitvoorwaarden voldoet. Dat zou een te grote last leggen op de schouders van GasloOss. Derhalve heeft GasloOss niet de plicht om te controleren of woningen aan de aansluitvoorwaarden (blijven) voldoen, maar wel het recht om te controleren of aan de aansluitvoorwaarden is voldaan.

GasloOss heeft debinneninstallatie bovendien niet aangelegd.Mochten zich gebreken voordoen in de binneninstallatie,danis dat in beginsel tussen de woningeigenaar en de aannemerdie de binneninstallatie heeft aangelegd.

BIj wie moet ik het melden als er gebreken aan de binneninstallatie zijn?

Mochten zich gebreken voordoen in de binneninstallatie, dan is dat tijdens de garantieperiode tussen de woningeigenaar en de aannemer die de binneninstallatie heeft aangelegd. Informatie hierover staat in de kopersinformatiemap.
Na de garantietijd is de woningeigenaar zelf verantwoordelijk en vrij om een installateur te raadplegen.

Waarom moet ik een lekkage aan de binneninstallatie melden bij GasloOss Sibelius B.V.?

Als er sprake is van een lekkage aan de binneninstallatie, adviseren wij de woningeigenaar contact op te nemen met de aannemer die de binneninstallatie heeft aangelegd. De reden dat de woningeigenaar verplicht wordt om lekkages zo spoedig mogelijk aan GasloOss door te geven, is dat een lekkage in de binneninstallatie van een woning gevolgen kan hebben op de WKO
-installatie van GasloOss en de levering van warmte.

Is er een handleiding beschikbaar van de warmteset?

Ja, deze is bij de oplevering aan de bewoner(s) overhandigd. Maar u kunt de handleiding hier ook downloaden. 

Is er een handleiding beschikbaar van de verschillende thermostaten?

Ja, deze is bij de oplevering aan de bewoner(s) overhandigd. Maar je kunt de handleidingen hier ook downloaden. 

Klik hier voor de handleiding van de kamerthermostaat

Klik hier voor de handleiding van de thermostaat

Waar kan ik terecht voor geschilbeslechting?

Voor geschilbeslechting zijn wij aangesloten bij de Geschillencommissie Energie.

Je kunt de commissie bereiken via de website